Läsa

I vår Al Hikma Skola lär vi barn mellan (6-16 år) hur de kan läsa och förstå arabiska samt har vi böcker på olika nivåer som är mellan förskolaklass - årsklass 8.

Skrift

Vi börjar med 6 åriga att skriva arabaiska böcker på rätt håll ( från höger till vänster), sedan börjar vi under tiden att lära barn och unga bokstävar, ord, meningar, korta och långa texter. Vi har speciella böcker för båda övning och skrift.

Handstil och Diktamen

Barn som får undervisning i Al Hikma Skolan ska lära sig att handskas med bokstävar, ord och meningar på så sätt att se ut som vacker handstil. Vi har speciella böcker för att lära detta.

  • Facebook Social Icon

© Copyright 2018 by Al Hikma Skola

Kontakta oss

Tel: +46 735832573583 25 73

Email: fadilhilal@hotmail.com

Adress

Sjöblads väg 4, 213 70 Malmö